Tuesday, April 03, 2007

+ life +

just in case...i am still alive & kicking! hahaha!

im so tired of updating anything except my multiply ...

so busy with my life lately ( as if)...

and sama na ang paglipat ulet ng bahay/room , darn! why so mahal ng mga room rents ng Doha!!!

hello na lang sa lahat ng cyber friends ko dito.

one day maging super active din akong maglibot-libot, magbasa-basa at magmasid-masid sa inyong mga bahay gaya non.

promise!