Sunday, January 20, 2008

I want This

for my Birthdhay!

on March 10.

kung sino man dyan ang may mabuting kalooban na meron ito sa bansa nyo. kasi ulats sa bansa namin.

sana Gip mo-na-sa-akin.

size: Large.

No comments: