Thursday, February 07, 2008

quote mo day!" ako pa lang ang kauna-unahang tao na nag suot ng La Coste sa Doha "No comments: